DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 31.08.2023 16:35:05 

BURMILLA

slovníček genetických pojmů
DNA - odborný název zní deoxyribonukleová kyselina, obsažená v chromozomech. Ale my si tu vysvětlíme, že je to vlastně genetická informace uložená v jádře buňky. Představme si něco, co každý známe - zip. Jednotlivé zoubky na onom zipu jsou geny. A teď ten zip stočíme hezky do spirálky. Výsledkem je DNA šroubovice. Tahle šroubovice je pro každou buňku natolik důležitá, že je ukrytá a buňka ji nikomu nedá ani nepůjčí. Ale pro tvorbu dalších buněk je třeba právě tuto DNA opět použít a proto tu existuje RNA. DNA si tedy představme jako důležitý dokument, který je ukryt v sejfu a RNA jako jeho kopii či opis.
 
GEN - funkční jednotka dědičnosti. Opět se vrátíme k našemu zipu a jak jsme si už řekli, gen tvoří jeden zoubek na jedné straně otevřeného (!) zipu.
 
LOCUS - Místo, kde je gen umístěn. Na našem zipu by to znamenalo, jestli je například třetí shora, nebo 28...je to jen opravdu orientační vysvětlení. Samotné místo, kde je gen umístěn nás ani tak zajímat v tomto případě nebude. Pouze se můžeme v textu setkat s informací, že geny jsou na stejném lokusu.....to znamená, že jsou umístěny proti sobě na zipu.
 
ALELY - různé formy téhož genu. Je to jedna z možných forem projevu genu. Například si řekneme, že máme alelu B (Black = černý). U koček mohou být pouze dvě alely a označují se počátečnímy písmeny latinského nebo anglického názvu daného dědičného znaku (B/B = Černý/Černý).
 
GENOTYP - skladba alel pro daný znak, např. BB, Bb, bb. Jak jsme si už řekli, alely jsou vždy dvě. Pokud se podíváme na otevřený zip - spojují se nám tyto alely proti sobě. Pro lepší příklad na obou stranách otevřeného zipu (na stejném lokusu) jsou proti sobě umístěny geny B a B. To znamená Černý/Černý (Black/Black).
 
FENOTYP = genotyp + vliv prostředí. Genetická výbava je jedna věc, ale některé znaky lze ovlivnit i vlivem prostředí.
 
DOMINANTNÍ ALELA - převládající alela, označuje se zpravidla velkým písmenem a potlačuje účinek druhé - recesivní alely. Určitě znáte karetní hru Prší. U této hry vyhrává karta s vyšší hodnotou....tu bych přirovnala k dominantní alele. Nižší kartu k alele recesivní.
 
RECESIVNÍ ALELA - ustupující alela před účinnosti alely dominantní, označovaná malým písmenem, například b.
 
HOMOZYGOT - jedinec s identickými alelami jednoho genu. Rozlišujeme homozygoty na dominantní (B/B) a recesivní (b/b). Pro lepší zapamatování - homozygoti mají obě písmenka stejná - buď velká a jsou dominantní  nebo malá a jsou recesivní.

HETEROZYGOT - jedinec s různými alternativními alelami v jednom genu (na jednom lokusu) - B/b.  Na jednom místě na zipu jsou proti sobě umístěna dvě písmenka různých velikostí (různě velké karty).
 
ZNAK - jakákoliv vlastnost jedince, která je podmíněna geneticky. Znakem je třeba barva, velikost uší, velikost očí či jejich barva
 
INBREEDING - křížení či páření příbuzných jedinců, jehož následkem je redukce heterozygotnosti. Používá se pro ustálení znaků - pro vytvoření homozygotnosti pro daný znak. Inbreeding s sebou nese riziko v podobě Inbrední deprese. Je nutné rozlišovat stupně příbuzenské plemenity - z hlediska přenosu genů z generace na generaci má pro potomka nejvyší význam co nejbližší předek. Čím je společný předek dále, tím méně se podílí na genové výbavě potomka, naopak s počtem generací roste počet předků. Vysvětleno pro laiky - příbuzenská plemenitba se v chovu koček využívá. Je ale k ní potřeba přistupovat obezřetně. Protože se nejen ustálí znaky, na které by chtěl chovatel šlechtit (vytvoří na ně homozygotnost), ale zároveň vytvoří homozygotnost na znaky nežádoucí či může dojít ohrožení životaschopnosti potomstva.
 
NEJUŽŠÍ INBREEDING - je označován jako příbuzenství I. stupně. bratr - sestra, rodič - potomek. U člověka má označení jako incest
 
BLÍZKÁ PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA (střední) - je páření jedinců vzdálenější příbuznosti typu prarodiče x vnuci, strýc x neteř, synovec x teta, bratranec x sestřenice
 
VZDÁLENÁ PŘÍBUZENSKÁ PLEMENITBA- je nejnižší mírou inbreedingu, mezi společným předkem je 5-6 generací, pravnuk x pravnučka
 
MINOR GENY - tzv. geny malého účinku. Jeden znak je podmíněn mnoha geny s malým účinkem. Jednoduše řečeno - musí se sejít ta správná konstalace genů, aby se kýžený znak projevil. Samotné tyto geny nejsou silné a pokud se objeví jeden silnější protějšek, znak se neobjeví.
Opakem minor genů jsou
MAJOR GENY - geny velkéhu účinku.